Intressebevakningsfullmakt

Det är numera möjligt för en person att skriva en intressebevakningsfullmakt och på så sätt i förväg utse någon person att sköta de egna personliga och ekonomiska angelägenheterna i det fall att personen själv skulle vara förhindrad på grund av t ex fysiska och/eller psykiska handikapp.

Denna typ av fullmakt ger dig alltså stora möjligheter att utöva ett inflytande över intressebevakningen och även bidra till att uppdraget kan skötas smidigare med utgångspunkt i fullmakten än vad ett motsvarande uppdrag skulle kunna hanteras direkt i stöd av lagen. Du har bland annat möjlighet att förordna om att redovisning inte behöver upprättas.