Våra tjänster

Vi levererar konkreta och prisvärda lösningar inom våra avgränsade rättsområden. Genom att arbeta med kampanjer, där vi i perioder lyfter fram vissa juridiska tjänster, vill vi bidra till att öka medvetenheten om juridiska frågor och sänka tröskeln för att ta initiativet till att få en handling upprättad.

Boka tid

Genom att boka tid kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen, juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.

Fyll i formuläret på Kontakta oss för en mötesförfrågan.